Úvodní stránka » Úvodní strana » Úvodní strana

Třída Duhový motýlek 

Věkové složení dětí:                  2 - 6 let 

V této třídě děti vzdělávají:     Bc. Markéta Zupková - učitelka

                                                    Mgr. Šárka Kocůrková - učitelka

                 

O pořádek se stará:                   Jana Tranová

Dětem vaří:                                Romana Weissová, Veronika Fojtíková

Dětem jídlo vydává:                  Veronika Fojtíková

Přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a radovánek 

Červenec, srpen

Děkujeme všem kamarádům a kamarádkám za celý krásný školní rok, který jsme společně prožili a těšíme se, co nám ten nový školn í rok přinese.

Připomínky