Úvodní stránka » Únor 2020

Image result for masopupstní masky kreslené

Tydli, fydli, bumtarata, 

otevřete kmotře vrata! 

Maškary k vám přišly, hej, 

začal masopustní rej.

O čem si budeme v únoru povídat:

- seznámíme se s masopustem a jeho tradicemi

- společně se připravíme na "masopustní veselici" - masky, výzdoba třídy, šatny, přípravy na průvod

- seznámíme se s masopustními pořekadly a písněmi

- budeme si povídat o lidském těle, jeho částech, vnitřních orgánech, přiblížíme si, jak fungují některé orgány

- seznámíme s tím, jak správně a zdravě jíst, jak se o sebe starat abychom nebyli nemocní

- budeme si povídat o tom, jak můžeme předcházet úrazům

- přiblížíme si povolání lékaře, zdravotní sestry a lékárníka

Připomínky

Ve dnech 17.3. (7:00 - 8:15; 12:30 - 13:00; 14:30 - 15:30) proběhne výběr stravného a úplaty za vzdělávání.

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Poděkování

Mockrát děkujeme tatínkovi Barunky Gernatové za to, že nám opravil dřevěna dvířka od trouby v dětské kuchyňce.