Úvodní stránka » Prosinec 2019

O čem si budeme ve školce v prosinci povídat:

 •  seznámíme se s tradicemi, které se u nás dodržuj

 • vyzdobíme si třídy v podobě „pekla“ a budeme společně čekat
  na čerty a Mikuláše, zda nám přinesou nějakou nadílku, nebo si

  nás odnesou do pekla

 • povíme si něco o postavách čerta, anděla a Mikuláše a o
  rozdílech mezi dobrem a zlem

 • začneme se připravovat na vánoční svátky – vyzdobíme si třídu, vyrobíme přáníčka a dárečky

 • budeme si povídat o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích nejen u nás
 • seznámíme děti s Betlémem
 • povíme si, jak se připravujeme doma na Vánoce,
  společně si nazdobíme vánoční stromeček, aby nám pod ním mohl Ježíšek nechat dárečky

 • poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy
 • připravíme pohoštění pro rodiče a budeme se společně těšit na
  „Vánoční odpoledne s rodiči“

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jedlička

Roste, roste jedlička,

loni byla maličká.

Dlouhé větve protahuje,

do mraků se natahuje.

V pokoji nám zavoní,

až Vánoce zazvoní.

Image result for vánoční stromeček kreslená"

Připomínky

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Od ledna budou opět probíhat zájmové kroužky a nadstandartní činnosti.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 14.1. - 15.1.2020, 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Poděkování

Děkujeme rodičům za spolupráci a účast na akcích naší mateřské školy.

Mockrát děkujeme maminkám Martina Sýkory, Laury Dytrychové a Elišky Šopíkové za darování pomůcek na výtvarné a pracovní činnosti.