Úvodní stránka » Prosinec 2019

  • Dne 5. 12. probehně ve školce „Čertovský rej“. Prosíme dejte dětem v tento den kostým čerta nebo černo-červené oblečení.

  • Dne 17. 12. proběhne Vánoční posezení s rodiči od 15:30 hodin na naší třídě. Pokud budete chtít, můžete donést cukroví (balené, kupované - z hygienických důvodů).
  • Dne 17. 12. v dopoledních hodinách proběhne na naší školce „Vánoční hvězdička“. Prosíme dejte dětem v tento den bílé oblečení.

Připomínky

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Od ledna budou opět probíhat zájmové kroužky a nadstandartní činnosti.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 14.1. - 15.1.2020, 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Poděkování

Děkujeme rodičům za spolupráci a účast na akcích naší mateřské školy.

Mockrát děkujeme maminkám Martina Sýkory, Laury Dytrychové a Elišky Šopíkové za darování pomůcek na výtvarné a pracovní činnosti.