Den sněhových radovánek - dle počasí s dětmi prožijeme den plný sněhových radovánek - postavíme sněhuláka, zahrajeme si zimní pohybově hry

Výlet za zvířátky do lesa - vytvoříme krmení pro zvířátka, které jim poté společně odnesem do lesa

Den s oblíbenou hračkou - dne 20.1. si děti budou moci donést do MŠ svou oblíbenou hračku, kterou našly pod stromečkem

Den s ptáčky - dne 27.1. - vyrobíme krmítka pro ptáčky, kterými poté ozdobíme strom

Připomínky

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Od ledna budou opět probíhat zájmové kroužky a nadstandartní činnosti.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 14.1. - 15.1.2020, 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Poděkování

Děkujeme rodičům za spolupráci a účast na akcích naší mateřské školy.

Mockrát děkujeme maminkám Martina Sýkory, Laury Dytrychové a Elišky Šopíkové za darování pomůcek na výtvarné a pracovní činnosti.