Třída Duhový motýlek 

Věkové složení dětí: 2 - 6 let + děti s odkladem školní docházky

V této třídě děti vzdělávají: Mgr. Jana Linertová - učitelka

                                                Zuzana Kohoutová - učitelka

                                                Ivana Marušová - chůva            

O pořádek se stará: Jana Tranová

Dětem vaří: Romana Weissová, Veronika Fojtíková

Dětem jídlo vydává:  Veronika Fojtíková

Připomínky

Ve dnech 17.3. (7:00 - 8:15; 12:30 - 13:00; 14:30 - 15:30) proběhne výběr stravného a úplaty za vzdělávání.

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Poděkování

Mockrát děkujeme tatínkovi Barunky Gernatové za to, že nám opravil dřevěna dvířka od trouby v dětské kuchyňce.