Třída Duhový motýlek 

Věkové složení dětí: 2 - 6 let + děti s odkladem školní docházky

V této třídě děti vzdělávají: Mgr. Jana Linertová - učitelka

                                                Zuzana Kohoutová - učitelka

                                                Ivana Marušová - chůva            

O pořádek se stará: Jana Tranová

Dětem vaří: Romana Weissová, Veronika Fojtíková

Dětem jídlo vydává:  Veronika Fojtíková

Připomínky

Prosíme rodiče, aby v zimním období a v době chladného počasí řádně oblékali své děti. Dávejte dětem vždy čepici, šálu i rukavice. Také prosíme, abyste dětem dali do skříněk náhradní čisté oblečení.

Od ledna budou opět probíhat zájmové kroužky a nadstandartní činnosti.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání: 14.1. - 15.1.2020, 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Poděkování

Děkujeme rodičům za spolupráci a účast na akcích naší mateřské školy.

Mockrát děkujeme maminkám Martina Sýkory, Laury Dytrychové a Elišky Šopíkové za darování pomůcek na výtvarné a pracovní činnosti.