Třída Duhový motýlek 

Věkové složení dětí: 2 - 6 let + děti s odkladem školní docházky

V této třídě děti vzdělávají: Bc. Markéta Zupková - učitelka

                                                      Vladislava Cachová - učitelka

                                                      Ivana Marušová - chůva            

O pořádek se stará: Jana Tranová

Dětem vaří: Romana Weissová, Veronika Fojtíková

Dětem jídlo vydává:  Veronika Fojtíková

Připomínky

Od 18. 5. 2020 je opět otevřená naše školička. Na všechny naše kamarády se moc všichni těšíme!

S dětmi se budeme snažit co nejvíce chodit ven,proto prosíme, dejte dětem do MŠ takové oblečení, u kterého nebude vadit, že jej ušpiní (zničí).